10 kroków do udanego karmienia piersią

10 kroków do udanego karmienia piersią jest ściśle związane z inicjatywą WHO i UNICEF – Szpitalem Przyjaznym Dziecku. 10 kroków jest podsumowaniem praktyk i procedur, które powinny być wdrożone w placówkach świadczących opiekę zdrowotną matką z dziećmi, w calu wspierania karmienia piersią.

W opracowywaniu swoich wytycznych, WHO przyjmuje międzynarodowe metody i standardy, a wszelkie zalecenia opierają się na systematycznej i kompleksowej ocenie bilansu potencjalnych korzyści i strat związanych z wprowadzeniem danej polityki lub interwencji. 10 kroków było po raz pierwszy opublikowane w 1989 roku, kiedy polityka opracowywania wytycznych nie była jeszcze usystematyzowana, w związku z czym zasady te wymagały aktualizacji, która nastąpiła w 2018 roku. Od tamtej pory 10 kroków do udanego karmienia piersią wygląda następująco:

Krytyczne procedury związane z zarządzaniem:


  1. Przestrzeganie kodeksu marketingu produktów zastępujących mleko kobiece.
  2. Przygotowanie na piśmie zasad żywienia niemowląt i zapoznanie z nimi personelu i rodziców.
  3. Ustanowienie systemu monitorowania i zarządzania danymi.
 1. Upewnienie się, że personel posiada odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności do wsparcia w karmieniu piersią.

Kluczowe praktyki kliniczne:

 1. Omówienie korzyści płynących z karmienia piersią i właściwego postępowania podczas karmienia z kobietami w ciąży i ich rodzinami.
 2. Umożliwienie natychmiastowego i nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” oraz zapewnienie wsparcia w inicjacji karmienia piersią tak szybko jak to możliwe po porodzie.
 3. Wspieranie matek w inicjowaniu i utrzymaniu laktacji oraz radzeniu sobie z powszechnymi trudnościami.
 4. Nie podawanie noworodkom karmionym piersią żadnej innej żywności ani płynów bez wyraźnych wskazań medycznych.
 5. Umożliwienie matkom i niemowlętom pozostawanie razem w systemie rooming-in.
 6. Wspieranie matek w rozpoznawaniu i odpowiadaniu na sygnały noworodka związane z karmieniem (karmienie na żądanie).
 7. Doradzanie matkom w związku ze stosowaniem oraz ryzykiem stosowania butelek i smoczków.
 8. Zapewnienie dostępu do szybkiego i stałego wsparcia laktacyjnego.

Według badań z 2016 roku wdrożenie 10 kroków znacząco poprawiło wskaźniki karmienia piersią, takie jak wczesne rozpoczynanie karmienia, wyłączne karmienie piersią i całkowity czas karmienia piersią. Aktualizacja zaleceń powinna przynieść dalsze korzyści.

Źródła:

Laurence M. Grummer-Strawn: Development of evidence-based guidelines at the World Health Organization: A case-study of the ten steps to successful breastfeeding. Abstracts from the 19th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference, Kanagawa, JAPAN

www.who.int/nutrition/bfhi/ten-steps/en/