Czym różni się mleko dla chłopców i dziewczynek?

Niemowlęta płci męskiej i żeńskiej w różny sposób reagują na bodźce środowiskowe, różna jest też dynamika wzrostu i rozwoju, w związku z tym ich zapotrzebowanie na składniki odżywcze mleka może być różne.

Wśród wielu gatunków ssaków, objętość i skład mleka oraz zachowania związane z karmieniem różnią się w przypadku potomstwa płci męskiej i żeńskiej. Badania na zwierzętach wykazały, że matki produkują różne mleko dla samic i samców. Na przykład matki makaków w przypadku urodzenia samca produkują mniejszą objętość mleka ale za to o wyższej wartości energetycznej, a w przypadku urodzenia samicy odwrotnie. Pewne gatunki kangurów (Macropus giganteus i Macropus eugenii) produkują dla samców mleko o wyższej zawartości białka, a samice iberyjskiego jelenia szlachetnego – mleko o wyższej wartości energetycznej i tym samym wyższej zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów.

W przypadku ludzi, nie ma niestety zbyt wielu doniesień dotyczących różnic w składzie mleka matek chłopców i dziewczynek, a te dostępne podają rozbieżne wyniki dotyczące tego w której grupie wartość energetyczna mleka jest wyższa. Wykazano za to, że matki dziewczynek karmią swoje córki dłużej, w związku z czym ogólna objętość mleka kobiecego spożytego przez nie jest większa. Indywidualne dostosowanie żywienia na wczesnym etapie życia może okazać się jednym z mechanizmów pozwalających na zapewnienie optymalnego rozwoju niemowląt obu płci jednak zagadnienie to wymaga dalszych badań.

Źródła:

Meghan Azad, Katie Hinde: More milk for daughters? Sex-different breastfeeding in two birth cohorts. Abstracts from the 19th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference, Kanagawa, JAPAN

Laura Galante, Amber M. Milan, Clare M. Reynolds i wsp.: Sex-Specific Human Milk Composition: The Role of Infant Sex in Determining Early Life Nutrition. Nutrients 2018,10, 1194