JAK POPRAWIĆ ROZWÓJ DZIECI URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE?

Powszechnie wiadomo, że pierwsze 1000 dni życia są niezwykle ważne  w rozwoju neurobiologicznym  każdego dziecka, a słaby wzrost pourodzeniowy związany jest z zaburzeniami neurokognitywnymi u wcześniaków. Najbardziej krytyczny okres wzrostu mózgu u ludzi odpowiada trzeciemu trymestrowi ciąży. Niemowlęta o bardzo niskiej masie urodzeniowej najczęściej urodziły się przedwcześnie i  te procesy rozwojowe zachodzą zazwyczaj na oddziale intensywnej terapii noworodków (OIOM).

Zredukowanie pozamacicznego ograniczenia wzrostu płodu stanowi jeden z głównych celów przedwczesnej opieki nad niemowlętami (EUGR). Obecnie EUGR maleje, dzięki ustanowieniu lepszych praktyk medycznych, wdrożeniu „opieki”, a przede wszystkim ulepszonej strategii żywieniowej, która odpowiada za około 50% wzrost wcześniaka podczas pobytu w szpitalu.

Międzynarodowy zespół badaczy INTERGROWTH-21 stwierdził, że znacznie poprawił się neurorozwój wcześniaków (rozwój poznawczy, zdolności językowe i umiejętności motoryczne) we wczesnym dzieciństwie. Dodatkowo okazało się, że jest on na podobnym poziomie wśród dzieci w różnych środowiskach geograficznych i kulturowych pod warunkiem, że ich zdrowie i  stan odżywienia jest odpowiedni, podobnie jak wzrost fizyczny.

Naukowcy przebadali 1307 zdrowych, 2-letnich dzieci mieszkających w mieście, których matki są  dobrze wykształcone i prawidłowo odżywione w krajach takich jak: Brazylia, Indie, Włochy, Kenia i Wielka Brytania. Zastosowano specjalnie opracowane narzędzia psychometryczne oraz standardowe testy  wizualne. Wyniki pokazują, że na rozwój neurobiologiczny dziecka i funkcje poznawcze w  ponad 90% wpływają czynniki środowiskowe ( wychowanie, odżywianie) a czynniki genetyczne jedynie w 10%.

W związku z tym opieka zdrowotna, warunki społeczno-ekonomiczne i odżywianie odgrywają najważniejszą rolę w  rozwoju neuropoznawczym a co za tym idzie,  na wyniki dziecka przez jego całe życie.

Mleko matki jest zawsze najlepszym wyborem również ze względu na rozwój noworodków o  bardzo niskiej masie urodzeniowej oraz wcześniaków.  Istnieje duża dysproporcja w dostępności pokarmu kobiecego z Banków Mleka na świecie, szczególnie wśród krajów, o niskich dochodach. Zatem poprawa wykorzystania mleka kobiecego na całym świecie  stanowi „pomost do udanego karmienia piersią” , jest ważnym celem zdrowotnym i może przyczynić się do kształtowania zdrowia przyszłych pokoleń.

Źródła:

NATURE OR NURTURE? HUMAN MILK TO REDUCE NEURODEVELOPMENTAL AND GROWTH INEQUALITIES E. Bertino¹ i wsp.; Abstract International Congress European Milk Bank Association (EMBA)