Jak stres i terapia relaksacyjna wpływa na laktacje?

W karmieniu mlekiem kobiecym najważniejsze jest zapewnienie optymalnego dostępu do pokarmu, co wiąże się z utrzymaniem laktacji na odpowiednim poziomie. Problemy z laktacją często są związane ze stresem, szczególnie tym wynikającym z przedwczesnego porodu, złego stanu zdrowia dziecka lub stylu życia matki. W udanym karmieniu piersią znaczącą role odgrywa cały szereg sygnałów biologicznych i behawioralnych przekazywanych między matką a niemowlęciem.

Najnowsze badania wykazały, że stosowanie terapii relaksacyjnej może mieć korzystny wpływ na proces laktacji. Stosowanie tego typu terapii u matki prowadzi do ograniczenia stresu, wydłuża czas snu niemowlęcia i zapewnia bardziej optymalny przyrost masy ciała.

W trakcie badania kobiety zostały podzielone na dwie grupy – interwencyjną i kontrolną. Matki z grupy interwencyjnej były poproszone o słuchanie muzyki relaksacyjnej przez dwie godziny dziennie. W mleku kobiet, które słuchały muzyki, zaobserwowano niższy poziom hormonu stresu – kortyzolu. Wykazano także różnice w poziomach hormonów sterujących poczuciem głodu i sytości, takich jak grelina (wyższy poziom w mleku pierwszej fazy) i leptyna (wzrastała w trakcie pojedynczego karmienia, podczas gdy w grupie kontrolnej spadała w czasie pojedynczego karmienia). Ponadto, w grupie interwencyjnej widoczna była wyraźniejsza różnica między zawartością węglowodanów w mleku pierwszej i drugiej fazy.

Terapia relaksacyjna miała znaczący wpływ na zawartość niektórych hormonów, a także składników odżywczych w mleku kobiecym. Wskazuje to na pewne potencjalne mechanizmy przekazywania sygnałów między matką a niemowlęciem. Zagadnienie to wymaga dalszych badań, ale z pewnością redukcja stresu u matki ma korzystny wpływ na rozwój dziecka.

Źródła:

Nurul Husna M. Shukri: The influence of relaxation therapy on greast milk hormones and macronutrient content: a randomized controlled trial. Abstracts from the 19th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference, Kanagawa, JAPAN