Jak zmienia się temperatura sutka w trakcie karmienia piersią i odciągania pokarmu?

W trakcie karmienia piersią następują zmiany temperatury skóry, które są związane ze zmianami w krążeniu krwi obwodowej wynikającymi z cyklicznego uwalniania hormonu – oksytocyny. Sutek odgrywa kluczową rolę w udanym karmieniu piersią, a ewentualne uszkodzenia brodawki negatywnie wpływają na wypływ mleka i długość trwania karmienia piersią. W jaki sposób jednak zmienia się temperatura sutka w trakcie karmienia piersią i czy jest jakaś różnica pomiędzy kobietami karmiącymi bezpośrednio piersią a tymi które odciągają mleko na potrzeby swoich dzieci?

Postanowiono sprawdzić to na grupie 30 kobiet. Poproszono każdą z nich o uczestnictwo, pod kontrolą badaczy, w dwóch sesjach odciągania mleka oraz w jednej sesji karmienia piersią. Temperaturę sutka mierzono 2 minuty przed i 2 minuty po każdej sesji. Dodatkowo w trakcie sesji mierzono temperaturę sutka drugiej piersi.

Średnia zmiana temperatury brodawki podczas sesji odciągania wynosiła 1,57 ± 1,62 ° C i była bardzo zróżnicowana, od spadku -0,9 do wzrostu o 6,1 ° C. Średnia zmiana temperatury brodawki podczas karmienia piersią wynosiła 0,86 ± 1,5 ° C a zakres zmian wynosił od -3,2 do +3,2 ° C.

Wykazano, że temperatura sutka jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych kobiet i zmienia się znacząco podczas sesji odciągania mleka i karmienia piersią. Zmiany temperatury, a szczególnie jej wzrost był wyraźniejszy w trakcie sesji odciągania. Należy mieć na uwadze, że skrajne zmiany temperatury brodawek sutkowych mogą wskazywać na zmniejszony przepływ krwi z powodu źle dopasowanych lejków do laktatora, nadmiernie wydłużonego czasu odciągania lub nawet infekcji.

Źródła:

Hazel Gardner: Changes in nipple temperature associated with breastfeeding and pumping. Abstracts from the 19th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference, Kanagawa, JAPAN