Karmienie piersią po traumatycznym porodzie

W Stanach Zjednoczonych traumatyczne doświadczenia związane z narodzinami dziecka dotyczą aż 34% porodów. Większość z nich jest związana z poczuciem utraty kontroli, brakiem możliwości wpływu na przebieg porodu i poczuciem bezsilności. Poczucie to nasila się jeśli brakuje odpowiedniej komunikacji między pracownikami opieki medycznej a kobietą w trakcie porodu.

Badacze z USA, postanowili sprawdzić czy pozytywne doświadczenia związane z karmieniem piersią mogą niwelować traumatyczne wspomnienia związane z porodem.

Okazało się, że pozytywne doświadczenia związane z karmieniem są kluczowym czynnikiem pozwalającym na zbudowanie więzi między matką po traumatycznym porodzie a jej dzieckiem. Jako pozytywne doświadczenia kobiety określały wyłączne karmienie piersią lub karmienie przeważnie piersią, co wiązało się z poczuciem dumy, nawiązywaniem bliskiego kontaktu z noworodkiem, postrzeganiem relacji z personelem medycznym jako pozytywnych i zaangażowaniem w społeczność matek karmiących piersią.

Pozytywne doświadczenia związane z karmieniem dziecka mają kluczowe znaczenie dla odzyskania dobrego samopoczucia psychicznego matki, która doświadczyła traumatycznego porodu. Udana inicjacja karmienia piersią pozwala na odzyskanie poczucia autonomii i kontroli nad własnym ciałem oraz poczucia decyzyjności w związku z opieką nad noworodkiem. Co więcej doświadczenia takie pozwalały na tworzenie pozytywnych relacji z pracownikami opieki medycznej.

Personel obecny przy porodzie oraz opiekujący się matkami bezpośrednio po nim powinien zwracać szczególną uwagę na odpowiednią komunikacje, być wspierający, wrażliwy na ich potrzeby. Kluczowa jest troskliwa opieka laktacyjna, która zapewni udaną inicjacje karmienia piersią a następnie udzieli wsparcia pozwalającego na budowanie pozytywnych doświadczeń.