O wsparciu w laktacji przez narzędzia cyfrowe.

Edukacja laktacyjna i wsparcie udzielane w okresie ciąży i po porodzie przez pracowników opieki zdrowotnej oraz inne osoby promujące karmienie piersią, zwiększa odsetek dzieci karmionych wyłącznie piersią oraz skraca czas do inicjacji pierwszego karmienia. Według UNICEF wczesna inicjacja karmienia, czyli w czasie pierwszej godziny od porodu następuje w 45% przypadków a wyłączne karmienie piersią przez pierwsze 6 miesięcy deklaruje 40% kobiet.

W ostatnich latach dostępność i wykorzystanie technologii cyfrowych znacząco wzrasta na całym świecie. W 2015 roku już 46% osób na świecie korzystało z internetu, w 2017 – 51%, a w 2018 liczba ta wzrosła do 53%. Spośród nich 80% korzysta z mediów społecznościowych.

Technologie cyfrowe dają obecnie możliwość edukowania i wpływania na matki, pracowników opieki zdrowotnej i szerszą społeczność. W ostatnim czasie pojawiają się przykłady kreatywnych podejść wykorzystujących mieszankę mediów społecznościowych, aplikacji i/lub edukacji do promocji karmienia piersią np. w 2015 roku prowadzono kampanie promującą karmienie piersią w Arabii Saudyjskiej za pomocą Twittera, a w Chinach popularność zyskują blogi pod patronatem UNICEF.

Technologie cyfrowe nie tylko wprowadzają innowacje w zakresie edukacji prozdrowotnej ale przede wszystkim zwiększają jej dostępność. Kluczem do sukcesu może być wykorzystanie nowoczesnych technologii jako wzmocnienia i wsparcia programów edukacyjnych realizowanych w ramach istniejącej opieki medycznej.

A Wy z jakich narzędzi cyfrowych korzystacie? Jakie są Wasze ulubione portale, blogi, kanały i aplikacje o tematyce laktacyjnej?

Źródło: Sunhea Choi: Can digital tools promote competence and success of breastfeeding promotion? Abstracts from the 19th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference, Kanagawa, JAPAN