Pasteryzacja- najlepszy wybór przechowywania mleka kobiecego

W bankach mleka powszechnie stosowaną procedurą jest pasteryzacja mleka od dawcy, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa biorcy, aby wyeliminować możliwe elementy zakaźne. Pomimo, że obróbka cieplna nie wpływa na makroelementy obecne w mleku, jego skład rzutuje na wiele czynników biologicznie ważnych dla rozwoju i dojrzewania noworodka. W konsekwencji przetwarzanie mleka kobiecego obniża jego jakość.

Aby lepiej chronić czynniki biologiczne w czasie przetwarzania mleka, ocenia się zastosowanie nowych technologii takich jak: naświetlanie UV, obróbka wysokociśnieniowa, krótkotrwała obróbka w wysokiej temperaturze. Jednak prostszym podejściem byłoby zoptymalizowanie konwencjonalnej techniki pasteryzacji, skuteczna eliminacja elementów zakaźnych, a także zachowanie cennych składników biologicznych w jak największym stopniu.

W literaturze istnieją dowody wskazujące, że obecnie zalecana metoda pasteryzacji (30 minutowa obróbka w temperaturze 62,5 °C) jest nadmierna. Niższe temperatury, od 56°C do 62,5°C wykazują wyraźną zdolność do eliminowania zanieczyszczeń bakteryjnych i wirusowych, przy jednoczesnym mniej szkodliwym wpływie na biologiczne składniki mleka ludzkiego. Zmiany w sposobie pasteryzacji mleka kobiecego są obiecujące i z pewnością wymagają dalszych badań.

Źródło: HUMAN CYTOMEGALOVIRUS THERMAL SENSITIVITY ANALYSIS QUESTIONS HOLDER PASTEURIZATION AS THE BEST OPTION TO PASTEURIZE HUMAN MILK, A. Gaya, M. Donalisio, M. Rittá, D. Lembo, P. Tonetto, S. Sottemano, E. Bertino, G.E. Moro, J. Calvo ,Abstract International Congress European Milk Bank Association (EMBA)