Porównanie właściwości antyoksydacyjnych mleka kobiecego, środków wzmacniających oraz preparatów mlekozastępczych

Niemowlęta, wcześniaki i noworodki o niskiej masie urodzeniowej wymagają specjalnego odżywiania w celu szybkiego przezwyciężenia deficytu wzrostu i zapobiegania chorobom związanym z poporodową niewydolnością wzrostu. W celu zagwarantowania odpowiedniej ilości składników odżywczych, mleko matki, jeśli jest dostępne, zwykle wzbogaca się je dodatkowymi składnikami odżywczymi, w szczególności białkami. Wzmocnienie przetworzonymi składnikami może skutkować dodatkowym spożyciem związków utleniających, wynikających z intensywnej obróbki cieplnej stosowanej podczas przetwarzania.

Porównywano aktywność przeciwutleniającą mleka kobiecego, środki wzmacniające dla wcześniaków oraz preparaty mlekozastępcze. Analizy statystyczne jedno- i wielowymiarowe ujawniły znaczące różnice między poszczególnymi produktami. W szczególności wybór źródła białka (zhydrolizowane w porównaniu do całych białek) może znacznie wpłynąć na wynikową całkowitą zdolność antyoksydacyjną posiłku. Dodanie substancji wzmacniających do mleka ludzkiego może spowodować zwiększenie zdolności przeciwutleniającej.

Wśród białek mleka bydlęcego zhydrolizowane białka serwatkowe zapewniają wyższą zdolność przeciwutleniającą niż białka pełne. Zasadniczo stosowanie mleka ludzkiego minimalizuje ilość związku utleniającego w diecie w porównaniu do preparatów dla niemowląt, niezależnie od pasteryzacji lub wzbogacania, szczególnie gdy bierze się pod uwagę zawartość aldehydu malonowego, makro i mikroelementy, związki bioaktywne, a także zanieczyszczenia.

Źródła:

COMPARISON OF OXIDATIVE STATUS OF HUMAN MILK, HUMAN MILK FORTIFIERS AND PRETERM INFANT FORMULAS, S. Cirrincione, L. Pozzo, R. Russo, M. Karama , R. Amarowicz, E. Bertino, A. Coscia, L. Cavallarin, M. Giribaldi S. Antoniazzi, Abstract International Congress European Milk Bank Association (EMBA)

foto:freepik.com