PRZECIWNOWOTWOROWE DZIAŁANIE MLEKA KOBIECEGO

Ludzkie mleko jest bogatym źródłem składników, które mają właściwości protekcyjne a także chronią matki i ich dzieci przed wieloma chorobami oraz infekcjami. Mniej znany jest fakt, że mleko matki zawiera cząsteczki o potencjale ochronnym przed innymi śmiertelnymi chorobami, takimi jak nowotwory.

Udowodniono, że  część ludzkiego mleka potrafi zniszczyć komórki rakowe! Te wczesne odkrycia sugerują, że można znaleźć skuteczne metody niszczenia komórek nowotworowych oraz   wykorzystać je do opracowania nowych terapii. Odkrycie to jest fascynującym przykładem wszechstronności ochronnych cząsteczek z ludzkiego mleka.

HAMLET to kompleks alfa-laktoalbuminy oraz kwasu oleinowego o potencjalnym działaniu antynowotworowym. Na podstawie wielu lat nauki oraz licznych odkryć można obecnie wytwarzać większe ilości HAMLETU z oczyszczonych składników mleka ludzkiego. Wykazano w badaniu na zwierzętach, że kompleks ten ogranicza rozwój nowotworów mózgu, raka pęcherza moczowego oraz nowotworu okrężnicy, a profilaktyczne działanie wykazuje wobec nowotworów jelit. Najbardziej obiecujące jest fakt, że HAMLET niszczy komórki nowotworowe nie wpływając na sąsiadujące zdrowe tkanki oraz nie wykazuje żadnych skutków ubocznych.

Kompleks HAMLET oferuje wyjątkową wizję poprawy terapii specyficznych dla raka. Nowe terapie przeciwnowotworowe muszą być selektywne i skuteczne, a HAMLET wykazał obie te cechy.

Kolejne kroki będą wymagały produkcji HAMLET na skalę przemysłową, spełniając wszystkie wymogi regulacyjne i toksykologiczne dotyczące opracowywania leków oraz podejmując rozległe badania kliniczne. Ostatecznie HAMLET może dać nadzieję chorym na raka na całym świecie, którym obecnie brakuje nowych i skutecznych terapii.

ŹRÓDŁA:

THE THERAPEUTIC ANTICANCER POTENTIAL OF HAMLET: WHERE ARE WE NOW? Catharina Svanborg, Lunds Universitet, Lunds, Sweden; Abstract International Congress European Milk Bank Association (EMBA)