Składniki odżywcze mleka czy samo karmienie? – Co wpływa na rozwój poznawczy dziecka?

Udowodnione jest, że karmienie piersią wpływa korzystnie na rozwój poznawczy dziecka. Czy jest to jednak wpływ zawartych w nim składników odżywczych czy może jednak samego procesu karmienia piersią, który wiąże się z fizycznym i emocjonalnym kontaktem z matką? A może połączenie obu tych czynników?

Badacze z Singapuru postanowili przyjrzeć się temu zagadnieniu. Prowadzili badania neurorozwojowe wśród dzieci między 6 a 54 miesiącem życia, analizując osobno grupy dzieci karmionych odciąganym mlekiem kobiecym, karmionych mlekiem modyfikowanym i karmionych piersią.

W porównaniu z dziećmi karmionymi mlekiem modyfikowanym, dzieci karmione odciąganym mlekiem kobiecym osiągały lepsze wyniki w testach dotyczących rozwoju poznawczego (skala Bayleya i test inteligencji Kaufmana).

Natomiast dzieci karmione bezpośrednio z piersi uzyskiwały lepsze wyniki w testach związanych z zapamiętywaniem niż te karmione odciąganym mlekiem kobiecym.

Okazuje się, że składniki odżywcze mleka kobiecego mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, ale karmienie bezpośrednio z piersi może przynieść dodatkową korzyść poprzez korzystny wpływ na pamięć.

Źródła:

Wei Wei Pang: Nutrients or nursing? Understanding how breast milk feeding affects child cognition. Abstracts from the 19th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference, Kanagawa, JAPAN