Czym są banki mleka?

Banki mleka kobiecego to ośrodki, które zajmują się pozyskiwaniem mleka matki od honorowych dawczyń oraz przekazywaniem ich potrzebującym dzieciom. Takie…

Soki w diecie noworodków

Zgodnie ze stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii okazuje się, że soki owocowe nie niosą żadnej korzyści zdrowotnej w wieku do 1…