Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW obowiązujący od 01.02.2018

OGÓLNE INFORMACJE

1) Sklep internetowy działa pod adresem www.milklab.pl jest prowadzony przez firmę DANLAB Danuta Katryńska ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok zwaną dalej Sprzedającym NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

2) Niniejszy regulamin dotyczy świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.milklab.pl

3) Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów związanych z karmieniem niemowląt i innych powiązanych.

4) Właścicielem praw autorskich do treści zgromadzonych w serwisie, opisów produktów, zdjęć oraz innych materiałów zamieszczonych na stronach sklepu internetowego www.milklab.pl jest DANLAB Danuta Katryńska, a ich kopiowanie, rozpowszechnianie w całości oraz we fragmentach bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

OFERTA

1) Wszystkie produkty oferowane na portalu www.milklab.pl są fabrycznie nowe, oryginalne oraz zostały wprowadzone do sprzedaży w sposób legalny.

2) Dołożono wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie www.milklab.pl były godne ze stanem faktycznym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie towaru, które wynikać będą z parametrów technicznych i ustawień monitora Klienta.

3) Ceny oferowanych w sklepie produktów podawane są w złotych polskich już z uwzględnieniem podatku VAT.

4) Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki.

5) Sprzedający ma prawo zmieniać ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu.

6) Sprzedający ma prawo wprowadzać i wycofywać produkty z oferty.

7) Sprzedający ma prawo przeprowadzać (i odwoływać) akcje promocyjne.

8) Zmiany cen nie będą dotyczyć zamówień będących w realizacji.

ZAMÓWIENIA

1) Zamówienia towaru mogą być dokonywane poprzez stronę www.milklab.pl lub e-mailem milklab@danlab.pl

2) Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24h/7 dni w tygodniu.

3) Podczas rejestracji i zakładania konta w Sklepie, Klient wypełniając formularz rejestracyjny podaje imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe.

4) Rejestracja równoznaczna jest z akceptacja regulaminu, polityki prywatności oraz polityki dotyczącej cookies.

6) Klient ma prawo dokonać zakupu w Sklepie bez konieczności zakładania konta i logowania się. Dokonanie zakupu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu, polityki prywatności oraz polityki dotyczącej cookies oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (patrz – Polityka prywatności)

5) Zamówienie dokonywane są w Sklepie poprzez wybór właściwego produktu, ilości sztuk produktu
oraz innych cech produktu np. koloru, rozmiaru itp. a następnie i kliknięcie przycisku „kupuję”.
Następnie Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i typu wysyłki zamówienia.

6) Całkowita wartości zamówienia pojawia się „koszyku” po wybraniu formy dostawy i płatności.

7) Złożenie zamówienia w Sklepie wiąże się z obowiązkiem zapłaty za zamówione produkty.

8) Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

9) Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży i przyjęcia
zamówienia do realizacji.

PŁATNOŚCI

1) Akceptowane formy zapłaty w sklepie www.milklab.pl to przedpłata na konto bankowe – Przelewy24 lub wpłata na konto bankowe 08 1140 1775 0000 4467 1900 1001

2) Płatność z góry przelewem – Klient po złożeniu zamówienia dokonuje wpłaty na podany w potwierdzeniu numer konta bankowego. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty (5 dni roboczych), w przeciwnym wypadku zamówienie zostaje anulowane.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1) W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta kompletnych i poprawnych danych.

2) Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, które zawierają niepełne dane niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia szczególnie w przypadku braku danych pozwalających na kontakt z Klientem.

3) Przed realizacją zamówienia Klient może anulować złożone zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany telefonując na numer 85 661 2866 lub wysyłając e-mail na adres milklab@danlab.pl. Zmiany w zamówieniu będą możliwe do momentu odebrania przesyłki przez kuriera, jakkolwiek każda zmiana może wpłynąć na opóźnienie w nadania przesyłki.

4) W przypadku wybrania opcji przelewu, zamówienia będą nadawane maksymalnie w ciągu 48 godz. (dni robocze) od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie.

5) Zamówiony towar Klient może również odebrać osobiście pod adresem DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

6) Czas realizacji zamówienia może maksymalnie wynosić do 30 dni roboczych. Po upływie maksymalnego czasu realizacji zamówienia Klient może anulować zamówienie przesyłając do Sprzedającego oświadczenie o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub w inny sposób kontaktując się z obsługą Sklepu.

WYSYŁKA

1) Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może też osobiście odebrać towar w siedzibie firmy, po wcześniejszym uzgodnieniu.

2) Czas dostawy towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (po nadaniu towaru) wynosi 1 dzień roboczy.

3) Koszty wysyłki zależą od ilości zamówionego towaru oraz jego gabarytów.

ZWROTY

1) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać pisemne oświadczenie w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania towaru na adres Firmy DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: milklab@danlab.pl

3) Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, jeśli produkt jest kompletny i nie nosi śladów używania.

4) Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towarów) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których: przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

5) Zakupiony towar Klient zobowiązany jest odesłać na adres firmy DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok w terminie maksymalnie 14 dni roboczych.

6) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia w transporcie zwracanego towaru.

7) Zwrot kwot za zakupiony towar wraz z kosztem transportu (o ile wystąpił) odbywa się w formie przelewu na podany przez Klienta numer konta bankowego. Zwrot następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru.

8) Koszt zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Klient.

9) Przesyłki wysyłane na adres Sprzedającego „za pobraniem” nie są przyjmowane.

REKLAMACJE

1) W sytuacji, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo zareklamować towar z tytułu rękojmi lub na podstawie gwarancji producenta/dystrybutora.

2) Klient, nabywający produkt w celach niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do zareklamowania towaru złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, stwierdzenia niezgodności produktów z umową zawiadomił Sprzedającego o zaistniałej niezgodności.

3) Reklamowany towar Klient odsyła razem z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (jeśli była dołączona) oraz opisem wady na adres firmy DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok

4) Wysyłkę reklamowanego towaru klient dokonuje na własny koszt, w przypadku uznania reklamacji koszt wysyłki zostają Klientowi zwrócone na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Koszty wysyłki zostają zwrócone maksymalnie do wysokości kosztów wysyłki widniejących na stronie Sklepu.

5) Przesyłki wysłane „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6) Reklamacje rozpatrywane będą w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

7) W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, wadliwy produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy i pełnowartościowy. Klient ma prawo również zażądać otrzymania pełnego lub częściowego zwrotu należności za zakupiony towar. Po uznaniu żądania Klienta zwrot zostaje zrealizowany przelewem na podane przez Klienta konto bankowe, w terminie do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8) Naprawiony lub wymieniony na nowy towar zostaje odesłany do Klienta na koszt Sprzedającego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w sklepie internetowym www.milklab.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w zgodzie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

2) Dane osobowe Klienta są gromadzone i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. W przypadku dokonywania płatności elektronicznych dane Klienta udostępniane są firmie przelewy24 w celu zrealizowania płatności za zakupiony towar.

3) Dane Klienta są poufne i nie są udostępniane stronom trzecim, poza sytuacjami gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy(patrz – Polityka prywatności)

4) Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich weryfikacji, modyfikacji lub żądania ich usunięcia. Zmiany w swoich danych osobowych Klient może dokonać samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta w Sklepie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Adres:
ul. Handlowa 6d
15-399 Białystok
tel. +48 600 313 470
numer konta bankowego:
08 1140 1775 0000 4467 1900 1001