Polityka zwrotów i reklamacji sklepu Internetowego Milklab

Zwroty

1) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien przesłać pisemne oświadczenie w terminie maksymalnie 14 dni od otrzymania towaru na adres Firmy DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok (liczy się data stempla pocztowego) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: milklab@danlab.pl

3) Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku, jeśli produkt jest kompletny i nie nosi śladów używania.

4) Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towarów) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których: przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych; przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

5) Zakupiony towar Klient zobowiązany jest odesłać na adres firmy DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok w terminie maksymalnie 14 dni roboczych.

6) Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia w transporcie zwracanego towaru.

7) Zwrot kwot za zakupiony towar wraz z kosztem transportu (o ile wystąpił) odbywa się w formie przelewu na podany przez Klienta numer konta bankowego. Zwrot następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru.

8) Koszt zwrotu towaru do Sprzedającego ponosi Klient.

9) Przesyłki wysyłane na adres Sprzedającego „za pobraniem” nie są przyjmowane.

Reklamacje

1) W sytuacji, gdy zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo zareklamować towar z tytułu rękojmi lub na podstawie gwarancji producenta/dystrybutora.

2) Klient, nabywający produkt w celach niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do zareklamowania towaru złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, stwierdzenia niezgodności produktów z umową zawiadomił Sprzedającego o zaistniałej niezgodności.

3) Reklamowany towar Klient odsyła razem z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną (jeśli była dołączona) oraz opisem wady na adres firmy DANLAB ul. Handlowa 6D 15-399 Białystok

4) Wysyłkę reklamowanego towaru klient dokonuje na własny koszt, w przypadku uznania reklamacji koszt wysyłki zostają Klientowi zwrócone na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru. Koszty wysyłki zostają zwrócone maksymalnie do wysokości kosztów wysyłki widniejących na stronie Sklepu.

5) Przesyłki wysłane „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6) Reklamacje rozpatrywane będą w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od chwili otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

7) W przypadku gdy reklamacja zostanie uznana, wadliwy produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na nowy i pełnowartościowy. Klient ma prawo również zażądać otrzymania pełnego lub częściowego zwrotu należności za zakupiony towar. Po uznaniu żądania Klienta zwrot zostaje zrealizowany przelewem na podane przez Klienta konto bankowe, w terminie do 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

8) Naprawiony lub wymieniony na nowy towar zostaje odesłany do Klienta na koszt Sprzedającego